Regulamin - HOTEL KONRAD

Przejdź do treści

Regulamin

Witamy Państwa serdecznie w naszych Pokojach Gościnnych KONRAD i Życzymy miłego pobytu.
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie,
który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych Gości.
1. Doba noclegowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w dniu wyjazdu.
2. Zatrzymanie pokoju po godzinie 10.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
3. W przypadku, kiedy Gość opuści pokój do godziny 15.00, naliczona zostaje opłata za pół doby.
4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Gościa
terminem rezerwacji pokoju/pokojów.
5. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia
zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.
6. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zaliczki w wysokości
od 30 % ogólnej kwoty zamówienia.
7. Zaliczka jest zwracana w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
8. Zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez Gościa rezerwacji pobytowej.
9. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia z opłat za cały pobyt.
10. W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa, należność za cały pobyt nie ulega zmianie.
11. W przypadku przyjazdu do danego pokoju mniejszej ilości osób, niż ustalono wcześniej przy
dokonywaniu rezerwacji, cena noclegów nie będzie obniżona.
12. Jeśli Pokoje Gościnne KONRAD poniosą znaczne straty z powodu
nie zrealizowanej (odmówionej) rezerwacji, gość-firma
który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości od 50% do 100% ceny wynajmu tego pokoju.
13. Pokoje Gościnne KONRAD mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin, wyrządzając szkodę mieniu spółki lub należącemu do Gości lub pracowników,
albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości czy funkcjonowanie obiektu.
14. Pokoje Gościnne KONRAD świadczą usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń
dotyczących jakości usług Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w administracji.
15. Pokoje Gościnne KONRAD mają obowiązek zapewnić:
– Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
– Bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu
– Profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług
– Sprzątanie pokoju wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas obecności Gościa
(w czasie nieobecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie)
– Naprawę sprzętu w terminie 48 h o ile będzie taka możliwość techniczna.
– Wymianę pościeli co 14 dni
16. Goście Pokoi Gościnnych KONRAD ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia
lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
17. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
18. Prosimy o zamykanie wejścia do obiektu na klucz.
19. Przed opuszczeniem pokoju lub ułożeniem się do snu prosimy Gości o:
– zamknięcie kranów instalacji wodociągowej w łazience,
– zamknięcie okna lub unieruchomienie w taki sposób aby zapobiec wybiciu szyby podczas wiatru lub burzy,
– wyłączenie urządzeń elektrycznych (oświetlenie, telewizor).
20. W Pokoje Gościnne KONRAD obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW – TYTONIU
oraz nieużywanie otwartego ognia na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach).
Za nie przestrzeganie zakazu zostanie naliczona opłata w wysokości 500 złotych
21. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie drzwi , wyłączanie światła i wszelkich urządzeń elektrycznych.
22. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek
elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
23. Zwierzęta mogą przebywać na terenie Pokoje Gościnne KONRAD tylko za zgodą właściciela obiektu.
(opłata za psa od 20zł do 50zł za dobę )
24. Prosimy o zachowanie czystości po swoich zwierzętach oraz niepozostawianie ich samych w pokoju.
25.Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz. Nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy
na terenie całego obiektu . Opłata za zagubienie kluczy wynosi 100 złotych.
26. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia oraz zniszczenia powstałe z ich winy lub
z winy ich podopiecznych.
27. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gości będzie pobierana opłata za zniszczone przedmioty według
aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem,
montażem zniszczonych przedmiotów.
28. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane
na wskazany przez Gościa adres na jego koszt
29. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Pokoje Gościnne KONRAD
przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu
przedmioty te przejdą na własność Pokoje Gościnne KONRAD.
31. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym
przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwo korzystania.
32. Parking na terenie obiektu jest przeznaczony tylko dla naszych Gości.
Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony.
33. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy w nich znajdujące się.
34. Ilość osób zajmujących pokój nie może być większa niż ustalona z właścicielem obiektu.
35. Osoby nie zameldowane w Pokoje Gościnne KONRAD mogą gościnnie przebywać w pokoju do godziny 22:00.
36. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne poinformowanie
właściciela obiektu.
37. Zakaz pozostawiania zwierząt samych w pokoju.
38. Właścicielem Obiektu Pokoje Gościnne KONRAD jest:
Firma POKOJE GOŚCINNE KONRAD
58-300 Wałbrzych ul. Bolesława Chrobrego 14
tel. 781 548 637

Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość regulaminu
nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
Niniejszy regulamin jest umową zawartą między stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili
wpłacenia zaliczki lub w momencie zapłaty na miejscu całości należności, jeżeli zaliczka nie była wymagana.
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.
Życzymy miłego i spokojnego pobyty w Pokoje Gościnne KONRAD
Wróć do spisu treści